Galeri

1. emel Kepada Emel dan Internet – Pagi 2. Kursus Asas Microsoft Office Power Point - Petang
Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Asas Microsoft Office Word
Aktiviti ‘Hari Terbuka’
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi
Aktiviti Bengkel Dekorasi Kek
Kursus Asas Microsoft Office Power Point
Kursus Asas Microsoft Office Power Point
Pengenalan Kepada Internet Dan Emel
Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi Dan Microsoft Office Publiser
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Bengkel Roti
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Keusahawanan Portal Produk Sarawak
Kursus Keusahawanan Portal Produk Sarawak
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Pengenalan Kepada Komputer Dan Sistem Operasi
Kursus Memperkenalkan Internet Dan Emel
Kursus Asas Adobe Photoshop
Kursus Asas Microsoft Power Point
Kursus Memperkenalkan Internet Dan Emel
Kursus Asas Microsoft Office Power Point
Kursus Asas Adobe Photoshop
Kursus Asas Keusahawanan
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Memperkenalkan Internet Dan Emel
Kursus MemperkenalkanKomputer Dan SistemOperasi
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Adobe Photoshop
Hari Terbuka Q1 - Oktober 2014

Hari Terbuka Q3 - 2014