Galeri

Kursus Asas Keusahawanan
Kelas Kemahiran Menaip
Kelas Kemahiran Menaip, Hari ke-2
Kelas Kemahiran Menaip
Kelas Asas Microsoft Office Power Point
Kelas Asas Internet Dan Emel
1. Kelas Asas Microsoft Office Power Point
2. Kelas Asas Microsoft Excel
Kelas Asas Microsoft Office Power Point
Kelas Asas Microsoft Office Excel
Kelas Asas Microsoft Office Excel
Kelas Asas Microsoft Office Word
Kelas Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi
Kelas Asas Microsoft Office Word
Kelas Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operas (Pagi) Kelas Pengenalan Kepada Internet dan Emel(petang)
Kelas Asas Microsoft Office Power Point
Aktiviti Asas Kursus Keusahawanan-Portal Produk Sarawak
Kelas Pengenalan Kepada Komputer dan Emel
Aktiviti Ujian Touch Typing
Kelas Pengenalan Kepada Komputer & Sistem Operas dan Asas Microsoft Office Excel
Kelas Soft Skill Touch Typing - Day 3
Kelas Soft Skill Touch Typing - Day 2
Kelas Soft Skill Touch Typing
Kelas Asas Microsoft Office Power Point
Kelas Asas Microsoft Office Excel
Kelas Asas Microsoft Office Word
Kelas Asas Microsoft Power Point
Kelas Asas Microsoft Office Word dan Asas Microsoft Office Word
Kelas Pengenalan Kepada Internet & Emel dan Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi
Kelas Asas Microsoft office Word
Kelas Pengenalan Kepada Internet & Emel dan Asas Microsoft Office
Kelas Resume
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Taklimat Avokasi KDB
1. Kursus Asas Microsoft Office Word – Pagi
2. Taklimat Avokasi KDB - Petang
Notis Pemberitahuan
1. emel Kepada Emel dan Internet – Pagi 2. Kursus Asas Microsoft Office Power Point - Petang
Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Asas Microsoft Office Word
Aktiviti ‘Hari Terbuka’
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi
Aktiviti Bengkel Dekorasi Kek
Kursus Asas Microsoft Office Power Point
Kursus Asas Microsoft Office Power Point
Pengenalan Kepada Internet Dan Emel
Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi Dan Microsoft Office Publiser
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Bengkel Roti
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Keusahawanan Portal Produk Sarawak
Kursus Keusahawanan Portal Produk Sarawak
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Pengenalan Kepada Komputer Dan Sistem Operasi
Kursus Memperkenalkan Internet Dan Emel
Kursus Asas Adobe Photoshop
Kursus Asas Microsoft Power Point
Kursus Memperkenalkan Internet Dan Emel
Kursus Asas Microsoft Office Power Point
Kursus Asas Adobe Photoshop
Kursus Asas Keusahawanan
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Memperkenalkan Internet Dan Emel
Kursus MemperkenalkanKomputer Dan SistemOperasi
Kursus Asas Microsoft Office Excel
Kursus Asas Microsoft Office Word
Kursus Asas Adobe Photoshop
Hari Terbuka Q1 - Oktober 2014

Hari Terbuka Q3 - 2014