Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi Dan Microsoft Office Publiser

24 Ogos 2018 | Aktiviti Terkini

Kursus Pengenalan Kepada Komputer dan Sistem Operasi dijalankan di Bilik Latihan Pusat Internet Sungai Asap, selama 3 jam bermula dari jam 9.00 pagi hingga jam 12.00 tengahari. Jumlah peserta yang hadir 3 orang. Aktiviti sokongan Klik Dengan Bijak (KDB) dan Online Grooming. Peserta diberi tunjuk ajar mengenali dan mengendalikan Komputer dan Sistem Operasi seperti berikut: Mengenali bahagian komputer yang berbeza.

Fungsi bahagian komputer yang berbeza. Cara menghidupkan komputer. Mengenal pasti kekunci yang berbeza di papan kekunci. Fungsi kekunci di papan kekunci. Cara memegang dan menggerakkan tetikus. Tahu tentang windows desktop. Mengenal pasti bahagian-bahagian window. Cara menggunakan butang start dan menu start. Cara menggunakan Task Bar. Cara membuat folder dan Subfolder. Cara mematikan komputer. menyimpan dokumen. lembaran hamparan.

Kursus Asas Microsoft Office Publiser dijalankan di Bilik Latihan Pusat Internet Sungai Asap, selama 3 jam bermula dari jam 2.00 petang hingga jam 5.00 petang. Jumlah peserta yang hadir 3 orang. Aktiviti sokongan Klik Dengan Bijak (KDB) dan Penipuan Kewangan Di Internet. Peserta diberi tunjuk ajar mengenali dan mengendalikan Microsoft Office Publisher seperti berikut;Cara mengedit antara Muka (Interface) Microsoft Publisher.

Mewujudkan Penerbitan menggunakan templat. Taip teks dalam Placeholder. Buat kotak teks. Memasukkan fail teks. Menukar saiz dan menghubungkan antara kotak teks. Memformat teks. Pengukuran panel. Memasukkan fail imej. Memasukkan gambar melalui online. Memasukkan beberapa imej sekali. Menggantikan imej dan mencipta / mengalihkan latar belakang. Menggantikan posisi pemegang imej dan menukar kedudukan imej.

Memformatkan imej. Menambah kesan pada gambar. Menambah garisan dan bentuk. Membuat Jadual. Memasukkan dan mengedit Data Jadual. Jadual Pemformatan. Cara buat teks menggunakan BorderArt. Menambah dan menghapuskan Drop Cap. Alat Pemformatan Teks Dan Typography. Tambah blok Bangunan. Menambah Dan Mengeluarkan Warna Latar Belakang. Tetapkan Bilangan Lajur Halaman. Menukar Skema Warna. Melaraskan Kedudukan dan Tumpukan Objek. Pengumpulan (Kumpulan) Dan Mengasingkan (Ungroup) Objek. Tetapkan Wrapping Teks Dan Hypenate. Menambah Halaman Baru. Memberi dan memformat Nombor Halaman.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali